Betekenen van een dagvaarding

Soms kan het zo zijn dat een gedaagde beweert (terecht of onterecht) dat de dagvaarding niet ontvangen is. Dan wordt de vraag vaak gesteld, is de dagvaarding dan nog wel geldig. Het letterlijk “krijgen” van de dagvaardig is een in detail beschrijven proces, wat bekend staat als het betekenen van een dagvaarding.

De dagvaarding wordt normaal gesproken opgesteld door de advocaat van de eiser. Deze stuurt de dagvaarding vervolgens naar de deurwaarder, die de dagvaarding betekent aan de gedaagde. Het betekenen kan op drie manier gebeuren.

Betekenen van de dagvaarding

  1. Het kan betekend worden aan de gedaagde in persoon (art. 46 lid 1 Rv.). Dit doet de deurwaarder door naar het opgegeven adres te gaan die bekend is bij de Gemeentelijk Basisadministratie. Als de gedaagde thuis is en de dagvaarding in ontvangst neemt, is sprake van betekening in persoon. Ook als de gedaagde de dagvaarding weigert, is betekend in persoon.
  2. Als de gedaagde niet thuis is, gebeurd het volgende (gebaseerd op art. 46 en 47 Rv.). De deurwaarder kan een afschrift van de dagvaarding achter laten bij een huisgenoot van de gedaagde, dat is bijvoorbeeld een lid van het gezin. Daarnaast kan het zijn dat er geen gezinsleden in huis zijn, maar wel een andere persoon de deur opent. De deurwaarder kan ook aan deze persoon een afschrift geven als aannemelijk is dat de dagvaarding zo snel bij de gedaagde komt. Geeft het gezinslid of de andere aanwezige de dagvaarding niet aan de gedaagde, dan leidt dit niet tot nietigheid van de dagvaarding. Dit is voor risico van de gedaagde. Als laatste, wanneer niemand wordt aangetroffen, kan de deurwaarder een afschrift van de dagvaarding in een envelop doen en deze achterlaten voor de gedaagde.
  3. Als laatste kan het zijn dat de deurwaarder door buitengewone omstandigheden het huis van de gedaagde niet kan bereiken. Hierbij moet gedacht worden aan overstromingen of gebeurtenissen van gelijke strekking. Nu kan de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop opsturen naar de gedaagde.

Dagvaarding buiten Nederland

Heeft de gedaagde geen woonplaats binnen Nederland, dan wordt een andere procedure gevolgd. Allereerst moet gekeken worden of gedaagde binnen of buiten de EU woont. Als hij buiten de EU woont, geldt art. 55 Rv. Dit houdt in dat de betekening aan de officier van justitie met doorzending aan het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt. Dit is een openbare, diplomatieke dagvaarding. Woont hij wel binnen de EU, dan kijkt men naar art. 56 Rv: de deurwaarder stuurt de dagvaarding naar de zogenaamde ontvangende instantie in de lidstaat van de EU. In het stuk wordt vermeld dat hij is verzonden en dat het enkele gegevens over de situatie en de gedaagde bevat.

Comments are closed.
Acheter Cytotec en ligne Comprar Priligy España Comprar Cialis generico Kjøpe Viagra Norge Kjøpe Cialis på nett Xenical online kaufen Viagra kopen Nederland Comprar Cytotec España