Dagvaarding wat nu

Wat te doen als er een dagvaarding op de mat ligt?

De meeste mensen hopen uiteraard nog gedagvaard te worden, maar het kan voorkomen. Niet raar dat je in dit geval denkt: “een dagvaarding wat nu?” Hieronder hebben we de stappen uitgewerkt wat je dient te doen zodra je een dagvaarding heeft ontvangen.

1. Neem de dagvaarding door

Het is essentieel dat je doorneemt waar en wanneer u opgeroepen bent. Als de gerechtsdeurwaarder je een dagvaarding aanreikt, lees je eerst de dag en tijdstip van de zitting. Staat dit er namelijk niet, onjuist of onduidelijk in, kan de dagvaarding als nietig worden verklaren. Dit betekent dat je wellicht een ongeldige dagvaarding hebt gekregen en jij dus nergens toe verplicht bent.

2. Bekijk het soort procedure

Op de eerste of tweede bladzijde van de dagvaarding vermeldt waar je naar toe moet. Dat kan de rechtbank, de kantonrechter of misschien we de voorzieningenrechter van rechtbank (kort geding rechter). Afhankelijk van de procedure, raden we je aan de volgende stappen te ondernemen:

  • Als de zaak wordt behandelt door de rechtbank, moet je direct contact opnemen. Wacht hier niet mee! Wij laten jouw bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in het rechtsgebied waarbinnen jouw probleem valt.
  • Als je bij de kantonrechter moet verschijnen kunt u zelf verweer voeren of door een gemachtigde, waarbij wij kunnen optreden als gemachtigde. Op de dagvaarding staat de “hoe en wat” van het verweer voeren. Doorgaans wordt verweer gevoerd door een “conclusie van antwoord” in te dienen bij de betreffende griffie van de rechtbank, sector kanton
  • Wanneer je voor de voorzieningenrechter moet verschijnen, is er sprake van een kortgeding. Je kan zelf naar de zitting gaan en een advocaat is hierbij dan ook niet verplicht.  Om een reconventie in te dienen is wel een advocaat vereist, waarbij Sociaal Verhaal wel kan helpen.

3. Verweer

Besluit je er tegen in te gaan? Het is dan raadzaam om iemand met expertise te raadplegen, welke voor jou het verweer opstelt. Dit is doorgaans schriftelijke, maar in een enkel geval ook mondeling.

4. Niks doen?

Uiteraard kan je ook niks doen. De rechter zal als eerst (bij de eerste rolzitting) kijken of de dagvaarding geldig is. Je kijkt dan als het ware eerst aan wat de uitspraak is, voordat je iemand aanstelt die voor jou optreedt (zoals Sociaal Verhaal). Als alles aan de dagvaarding klopt, zijn er wel gevolgen voor het niet verschijnen bij de zitting. Deze consequenties zijn afhankelijk van de procedure:

  • A. Bij een procedure voor de kantonrechter, wordt er vaak een verstekvonnis uitgesproken. Je hebt dan twee weken de tijd om hier verweer voor in te dienen. Reageer hier dus snel op
  • B. In het geval van een procedure voor de rechtbank, wordt er ook vaak een verstekvonnis uitgesproken, maar krijg je een termijn van hoogstens vier weken voor verweer
  • C.  Bij een kortgeding zal de rechter de zaak aanhouden, maar er zal hoogstwaarschijnlijk direct een verstekvonnis worden gewezen.

Wanneer een verstekvonnis wordt gewezen zal de rechter uiteindelijk nagaan alle vorderingen van de eiser niet onrechtmatig zijn én de gestelde gronden de vorderingen kunnen dragen. Als ook aan deze toets is voldaan, zal de rechter de vorderingen toewijzen. Kortom, doet u na het verleende verstek niets, dan loopt u zeer grote kans dat de rechtbank de eisende partij in het gelijk zal stellen in een verstekvonnis en u tevens zal veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke en proceskosten van eiser. Weliswaar kunt u tegen een verstekvonnis nog in verzet komen, maar dat moet binnen een bepaalde termijn gebeuren.

5. Conclusie
Procederen gaat met veel regels en termijnen gepaard. Het is dan ook raadzaam om tijdig een advocaat in te schakelen, om u te adviseren en zo nodig voor u op te treden in de procedure. Ook bij procederen geldt dat goedkoop vaak duurkoop is. Zelf procederen oogt aantrekkelijk, doch dat voordeel verbleekt snel als een zaak verloren wordt. Dat geldt temeer als verlies voorkomen had kunnen worden door inschakeling van een advocaat.

Comments are closed.
Acheter Cytotec en ligne Comprar Priligy España Comprar Cialis generico Kjøpe Viagra Norge Kjøpe Cialis på nett Xenical online kaufen Viagra kopen Nederland Comprar Cytotec España